اخبار پیچ و مهره

اخبار مرتبط با انواع پیچ ومهره و اتصالات صنعتی ار شرکت پولاد پیچ گستر ماد

۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۸

حدود ۷۰ درصد پیچ و مهره وارد می شود/ واردات بسته شد

انواع استاد بولتانواع پیچ شش گوشپیچ اتاقی انواع پیچ و مهره و اتصالات قابل عرضه قیمت و خرید انواع پیچ و مهره های استاندارد و قطعات سفارشی بر روی دسته مربوطه کلیک کنید. مشاهده فروشگاه پیچ و مهره انواع مهرهپیچ متریپیچ ورق و فلز واردات پیچ و مهره این صنعت را از بین برده است! [...]
اخبار پیچ و مهره ۰ دیدگاه